Događaji

 • 15.03.2021.

  Konsultativni sastanak o energijskoj tranziciji

  Sarajevo, 15.03. 2021. – Tokom današnjeg on-line konsultativnog sastanka o modalitetima energetske tranzicije u Bosni i Hercegovini, usklađenim sa EU regulativom, predstavnik FZZPR-a Nijaz Avdukić je, na poziv Reset Centra, prisutnima ...

 • 18.02.2021.

  Usvojena Strategija razvoja FBiH 2021. - 2027.

  Na 256. sjednici Vlade FBiH koja je održana 18.02.2021. godine, usvojena je Strategija razvoja FBiH 2021. - 2027.,  i upućena u dalju proceduru usvajanja prema parlamentima FBiH.

 • 14.10.2020.

  Konsultacije o Okviru za realizaciju ciljeva održivog razvoja

  Sarajevo, 14.10. 2020. godine. U Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, danas su održane konsultacije sa socio-ekonomskim partnerima o dokumentu "Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja ...

 • 10.03.2020.

  Javne konsultacije u Zenici

  Zenica, 10. mart, 2020. – Danas je održan treći skup vezan za javne kosultacije u procesu izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027., u saradnji sa predstavnicima vlada Zeničko-dobojskog i Srednjobosanskog kantona.

 • 09.03.2020.

  Javne konsultacije u Mostaru

  Mostar, 09. mart, 2020. – Drugi skup na kom su održane javne kosultacije u procesu izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021.- 2027., je održan u Mostaru u saradnji sa predstavnicima vlada Hercegovačko-neretvanske i Zapadnohercegovačke županije.

 • 10.12.2019.

  Posjeta studenata Fakulteta političkih nauka

  Sarajevo, 10. decembar, 2019. - Grupa studenata prve godine magistarskog studija Odsjeka za politologiju (usmjerenje Međunarodni odnosi i diplomatija), predvođenih doc.dr. Ehlimanom Spahić, posjetila je Federalni zavod za programiranje ...

 • 23.11.2018.

  Završna konferencija SPPD II projekta

  Sarajevo, 23.11.2018. godine –  održana je završna konferencija projekta “Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika” – faza II (SPPD II).   Projekt se implementirao od maja 2016. godine do novembra ...

 • 06.07.2018.

  Održan IV modul radionica u okvriu SPPD II projekta

  U Mostaru je 05. i 06. jula održan Modul IV Srednjoročno/trogodišnje i godišnje akciono planiranje u ministarstvima i institucijama FBiH. Ovaj modul ima za cilj upoznavanje sa ulogom i značajem srednjoročnog/trogodišnjeg i godišnjeg ...

 • 22.06.2018.

  Održan šesti sastanak Mreže kantonalnih praktičara

   U periodu od 20. do 22. juna 2018. godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja, UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja ILDP i Vlade Bosansko-podrinskog kantona (BPK), u Goraždu je održan radni sastanak ...

 • 06.06.2018.

  Konsultacije oko uredbi

  Dana 06.06.2018. godine u Sarajevu  je održan sastanak  Radne grupe za harmonizaciju strateškog planiranje na kojem su razmatrani nacrti uredbi čija izrada proizlazi iz Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH.

 • 08.11.2017.

  Peti sastanak Mreže kantonalnih praktičara

  U organizaciji UNDP-a i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u periodu 08. - 10. novembra 2017. godine u  Širokom Brijegu se održao peti sastanak Mreža kantonalnih  praktičara, koji je okupio stručnjake koji direktno ...

 • 14.07.2017.

  Usaglašavanje pitanja iz Upitnika Evropske unije

  Dana 14.7. ove godine, u Sarajevu je održana prva sjednica Radne grupe za ekonomske kriterije kojom u narednih 6 mjeseci predsjedava predstavnik Federalnog zavoda za programiranje razvoja. Sastanak je iskorišten za konstituisanje radne ...

 • 14.06.2017.

  Prezentiran Zakon u Goraždu

  Dana 14.06.2017. godine održan je zajednički sastanak članova Kantonalnog odbora za razvoj BPK-a i predstavnika UNDP-a BiH i Federalnog zavoda za programiranje razvoja na kojem je prezentiran nedavno usvojeni Zakon o razvojnom planiranju ...

 • 13.06.2017.

  Predstavljanje Zakona u Bihaću

  Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i ILDP III projekta su dana 13.06.2017. godine u Bihaću održali  sastanak sa predstavnicima Vlade Unsko-sanskog kantona na čelu sa premijerom Vlade USK. Na sastanku  ...

 • 03.05.2017.

  Nastavak mentorskih sastanaka u okviru SPPD II projekta

  Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i projekta SPPD II „ Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika-faza 2“ su u prethodnom periodu nastavili održavanje mentorskih sastanaka sa predstavnicima federalnih ...

 • 31.03.2017.

  Mentorski sastanci u okviru SPPD II projekta

  Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i projekta SPPD II „ Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj politika-faza 2“ su započeli niz mentorskih sastanaka sa predstavnicima federalnih ministarstava. Sastanci ...

 • 28.03.2017.

  Predstavnici FZZPR-a i USAID-a o budućoj saradnji

  Predstavnici Federalnog zavoda za programiranje razvoja i USAID-a su 28. marta 2017. godine razgovarali o iskustvima, projektima i programima u radu Zavoda, kao i brojnim drugim dokumentima koje ova institucija radi za potrebe Vlade Federacije ...

 • 10.11.2016.

  Nastavak izrade Programa ekonomskih reformi

  U periodu od 08. - 10. novembra 2016. godine održana je radionica koju je vodio prof. dr. Anto Bajo, ekspert iz Republike Hrvatske. Na radionici su bili prisutni koordinatori za izradu Programa ekonomskih reformi ispred  Vijeća ministara ...

 • 20.10.2016.

  Razgovor o Uredbi o metodologiji za planiranje i izvještavanje

  Uredba o metodologiji za planiranje, praćenje i izvještavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine bila je 20. oktobra ove godine predmet razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i predstavnika nevladinih organizacija ...

 • 18.10.2016.

  Razgovori o ekonomskim reformama

  Kvalitetno pripremljeni godišnji i trogodišnji planovi rada ministarstava u Federaciji Bosne i Hercegovine, preduslov su kvalitetnih ekonomskih reformi u FBiH – rečeno je na sastancima predstavnika jednog broja ministarstava FBiH ...

 • 13.10.2016.

  Nastavak izgradnje sistema strateškog planiranja u FBiH

  Dana 13. oktobra ove godine, Radna grupa za harmonizaciju strateškog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine je nastavila rad u proširenom sastavu. Cilj nastavka rada je dalja vertikalna  i horizontalna integracija procesa strateškog planiranja. ...

 • 21.09.2016.

  Upravljanje projektnim ciklusom

  U dane 21. i 22. septembra održan je prvi od tri modula za upravljanje projektnim ciklusom (PCM) koji je organizovan od strane Projekta lokalnog integrisanog razvoja,  sa ciljem jačanja kapaciteta kantonalnih vlada i institucija koje ...

 • 16.09.2016.

  Aktivnosti Zavoda na izradi ERP-a

  Dana 16.09.2016. godine, Vlada FBIH je usvojila informaciju i zaključke predložene od strane Federalog zavoda za programiranje razvoja, u vezi sa izradom dokumenta Program ekonomskih reformi FBiH 2017. – 2019. koji će poslužiti za izradu ...

 • 03.09.2016.

  Program ekonomskih reformi (ERP) 2017. – 2019.

  1. i 2. septembra 2016. godne pomoćnik direktora Zavoda, i od strane Vlade FBIH imenovani Koordinator za pripremu Programa ekonosmkih reformi, Rijad Kovač boravio je u Briselu na regionalnom TAIEX Seminaru  “Digital economy and Creative ...

 • 02.06.2016.

 • 02.06.2016.

  Drugi sastanak praktičara koji se bave planiranjem razvoja

  U periodu od 30. maja do 01. juna 2016 godine, u organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja i UNDP Projekta lokalnog integrisanog razvoja ILDP, održana je radionica pod nazivom „Sistem strateškog planiranja i implementacije ...

 • 24.12.2015.

  Enes Orman ispraćen u penziju

  Uposlenici Federalnog zavoda za programiranje razvoja 24. decembra su ispratili svog radnog kolegu Enesa Ormana u zasluženu penziju.

 • 07.12.2015.

  Radionica sa predstavnicima Vlade SBK

  Danas je u Travniku započela dvodnevna radionica sa predstavnicima vlade SBK na čelu sa gosp. Muhamedom Softićem, savjetnikom premijera SBK. Dvodnevna radionica je organizovana kako bi se predstavnici Vlade SBK upoznali sa načinima planiranja ...

 • 02.12.2015.

  Učešće na Finalnoj konferenciji projekta TISAR

   U organizaciji Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo i Sarajevske regionalne razvojne agencije – SERDA, u Sarajevu je 2. decembra organizovana finalna konferencija projekta TISAR (Traveller Information System for the Adriatic Region).  

 • 18.06.2015.

  Učešće na radionici o neformalnoj ekonomiji u BiH

  U Sarajevu je 18. juna, u hotelu Hollywood, u organizaciji Međunarodne organizacije rada, održana radionica o neformalnoj ekonomiji, na kojoj su prezentirani nalazi dokumenata o neformalnoj ekonomiji u Bosni i Hercegovini.

 • 18.06.2015.

  Obuka o važnosti EU instrumenata Sektorske Budžetske Podrške

  Direkcija za evropske integracije, u svojstvu Ureda državnog koordinatora za Instrument pretpristupne pomoći (IPA), u saradnji sa Regionalnom školom za javnu Administraciju iz Danilovgrada (ReSpa), od 15.do 18. juna organizovala je obuku ...

 • 23.12.2014.

  Sektorski pristup IPA II 2014-2020.

  Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR), Federalni koordinator za IPA projekte ispred Vlade Federacije BiH i Federalni koordinator za EU integracije ispred Vlade Federacije BiH, uz pomoć Twinning projekta „Jačanje državnog procesa ...

 • 18.12.2014.

  Za socioekonomski razvoj 125 miliona dolara

  Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) će u narednih pet godina u socioekonomski razvoj Bosne i Hercegovine utrošiti 125 miliona dolara, rečeno je na prezentaciji dokumenta „Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih naroda (UNDAF) za BiH“, ...

 • 08.12.2014.

  Jedinstvena metodologija prikupljanja i razmjene podataka

  U Bosni i Hercegovini, u njenim entitetima i Distriktu Brčko, treba izgraditi jedinstvenu metodologiju prikupljanja i razmjene podataka. Naravno, to treba regulisati kroz zakonske propise, odnosno podzakonske akte. Takva metodologija za sada ...

 • 28.11.2014.

  Za bolju komunikaciju Vlade i ministarstava

  Politika proširenja Evropske unije i iskustva zemalja u razvoju – bila je tema nove radionice koju je 28. novembra 2014. godine u Sarajevu organizovala Vanjskopolitička inicijativa Bosne i Hercegovine, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih ...

 • 12.11.2014.

  Počinje trening Ekonometrija sa korištenjem STATA softvera

  Uz podršku UNDP u Bosni i Hercegovini , u okviru 2. faze Projekta integriranog lokalnog razvoja ( ILDP II ), u Federalnom zavodu za programiranje razvoja počinje sa održavanjem Trening iz ekonometrije sa korištenjem STATA softvera.

 • 28.08.2014.

  Utvrđen Nacrt zakona o razvojnom planiranju

  Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je u četvtak, 28. avgusta, na 129 sjednici,  utvrdila Nacrt zakona o razvojnom planiranju i upravljanjem razvojem FBiH, kojim se uređuju ciljevi i načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem ...

 • 07.07.2014.

  Simulacija procesa planiranja

  U Konjicu je, u ponedjeljak 7. jula, održana radionica na temu: „Simulacija procesa strateškog planiranja u Federaciji“ u svjetlu novog Zakona o planiranju i upravljanju razvojem, koji je u proceduri donošenja i u svjetlu Uredbe o planiranju ...

 • 22.04.2014.

  Javna rasprava o prednacrtu Zakona

  U organizaciji Federalnog ministarstva pravde i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, 22. aprila u Sarajevu je održana javna rasprava o Prednacrtu zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 • 16.04.2014.

  Dokument javne politike

  Federalno ministarstvo pravde i Federalni zavod za programiranje razvoja, uz podršku Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) a kroz Projekat integrisanog lokalnog razvoja (ILDP) započeli ...

 • 07.03.2014.

  Završen Nacrt zakona o planiranju

  Završen je Nacrt Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem Federacije Bosne i Hercegovine. Inicijator izrade ovog zakonskog projekta je Federalni zavod za programiranje razvoja.

 • 07.02.2014.

  Zavšena procjena uticaja Zakona

  U petak, 07.02. ove godine je održan posljednji sastanak predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja (FZZPR), UNDP i USAID-a o procjeni uticaja Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 • 28.01.2014.

  Uskoro zakon o razvojnom planiranju

  Federalni zavod za programiranje razvoja (FZZPR)  privodi kraju izradi Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 • 08.01.2014.

  Konsultacije u procesu izrade javne politike

  U skladu sa Uredbom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o načinu pripreme, procjeni uticaja i odabiru politika u postupku izrade akata, koje predlažu i donose Vlada Federacije BiH i federalna ministarstva, Federalni zavod za programiranje ...

 • 28.11.2013.

  Radna grupa za harmonizaciju strateškog planiranja

  U prostorijama UN (Zmaja od Bosne, u Sarajevu) 28.novembra je, uz pokroviteljstvo Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog ministarstva pravde i UNDP (Projekat lokalnog integrisanog razvoja) održan  sastanak sa predstavnicima ...

 • 25.10.2013.

  Otvorenost medija i planiranje

  Analiza odnosa medija u Bosni i Hercegovini prema strategijama razvoja i analiza zakonskog okvira razvojnog planiranja u Federaciji BiH – bile su tema radionice za uposlenike Federalnog zavoda za programiranje razvoja (FZZPR), koja je 25. ...

 • 18.10.2013.

  Podrška UNICEF-a Zavodu

  UNICEF, kao specijalizovana organizacija UN, pomoći će Federalnom zavodu za programiranje razvoja (FZZPR), lideru strateškog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine, u realizaciji projekata i programa iz trogodišnjeg i godišnjeg plana ...

 • 17.10.2013.

  Trening o razvoju javnih politika

  Na drugom SPDM treningu za razvoj javnih politika, koji je održan 17. oktobra, uposlenici Federalnog zavoda za programiranje razvoja bavili su se, u okviru EU načela razvoja javnih politika,  temom „Analiza stanja i definisanje problema“.

 • 11.10.2013.

  Procjena uticaja Zakona o razvojnom planiranju

  U četvrtak, 10. oktobra, održana je prva radionica o projektu „Procjerna uticaja Zakona o razvojnom planiranju u Federaciji BiH“, koju je organizovala američka agencija USAID, u saradnji sa Federalnim zavodom za programiranje razvoja.

 • 07.10.2013.

  Razgovor o razvojnom planiranju u HN kantonu

  Premijer Vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Denis Lasić, zajedno s ministrom pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Radenkom Mirićem i predstavnicima Ministarstva privrede HNK, održao je ponedjeljak, 7.oktobra, sastanak s predstavnicima ...

 • 02.10.2013.

  Razmjena iskustava FZZPR i CCI

  Jedan broj sugestija Centra civilnih inicijativa već je uzet u obzir u novoj uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju i izvještavanju koja je dostavljena Uredu za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH, a sistem će u cjelosti biti zaokružen ...

 • 26.09.2013.

  Prezentacija Izvještaja o razvoju BiH za 2010.

  Direkcija za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH ojačala je svoju lidersku ulogu na području strateškog planiranja na nivou BiH, a isto to je na nivou Federacije BiH učinio FZZPR – jedinstvena je ocjena učesnika radionice na temu ...

 • 19.09.2013.

  Značaj povratnih informacija

  Dana 19. septembra 2013 godine, pomoćnici direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja  sastali su se sa Ann Hyde, voditeljicom misije projekta  ROM-WBT u BiH.

 • 18.09.2013.

  Radionica o nacionalnim zdravstvenim računima

  Nacionalni i zdravstveni računi kao sredstvo i kao uslov za monitoring i evaluaciju finansiranja zdravstva i potrošnje za zdravstvo – bila je tema radionice  uposlenika Federalnog zavoda za programiranje razvoja, koja je održana 18.septembra.

 • 11.09.2013.

  Jačanje procesa planiranja u BiH

  Jačanje procesa planiranja u Bosni i Hercegovini - tema je o kojoj su 11.septembra ove godine razgovarali predstavnici  EU TWINNING projekta i Federalnog zavoda za programiranjhe razvoja.

 • 11.09.2013.

  Donošenje Zakona o strateškom planiranju

  Iako je treća godina kako je stupila na snagu, ukazala se potreba da se Uredba o procesu strateškog planiranja, godišnjeg planiranja i izvještavanja u ministarstvima Federacije Bosne i Hercegovine izmijeni i na adekvatniji, kvalitetniji ...

 • 03.07.2013.

  Usklađivanje razvojnog planiranja

  Premijer Tuzlanskog kantona Sead Čaušević primio je krajem juna predstavnicu UNDP za projekat integriranog lokalnog razvoja, Marinu Dimovu, te Nijaza Avdukića i Rijada Kovača, pomoćnike direktora Zavoda za programiranje razvoja Federacije ...

 • 28.06.2013.

  Jačanje institucija vlasti u BiH

  Predstavnici  Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, Christian Haupt, direktor projekta Jačanje institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini, te Almedina Šuvalija, zamjenica direktora Projekta, prosjetili su 28. juna ove ...

 • 05.06.2013.

  Razgovori sa premijerima o planiranju

  Sastankom u Vladi kantona 10 (Livanjski kanton) otpočela je nova serija razgovora predstavnika Federalnog zavoda za programiranje razvoja i   premijera kantona Federacije Bosne i Hercegovine o strateškom planiranju.

 • 23.05.2013.

  Koordinirajuća uloga centralnih organa vlasti

  Predstavnici Europeanprofilans, evropske organizacije, koja se bavi pitanjima razvoja centralnih organa vlasti u BiH, 22. maja su, u okviru svog projekta „Skica razvoja centralnih organa vlada u BiH – implementacija faze II“, razgovarali ...

 • 06.03.2013.

  Pravni okvir za strateško planiranje u FBiH

  U organizaciji Federalnog zavoda za programiranje razvoja, Federalnog ministarstva pravde i uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih naroda (UNDP) i Projekta integrisanog lokalnog razvoja u BiH i Švicarske agencije za razvoj i saradnju, u ...

 • 30.01.2013.

  Peti trening u saradnji sa UMAR-om

  U okviru Projekta– ISR/SSU BiH, predstavnici FZZPR i Zavoda za planiranje KS su na radionicama (28. i 29. 01. 2013. godine) u Sarajevu, razmatrali iskustva i postignuća u implementaciji ovih strategija, posebno kada se radi o iskustvima koja ...

 • 24.01.2013.

  Poticaji razvoja klastera

  U okviru Projekta ISR/SSU BiH, predstavnici FZZPR-a i Zavoda za planiranje KS su na radionicama (21.01. i 22.01.2013. godine) u Sarajevu, razmatrali iskustva i postignuća u implementaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja  ...

 • 18.12.2012.

  Održan treći trening u saradnji sa IMAD-om

  U Sarajevu je 17. i 18. decembra 2012, godine održan trening u sklopu projekta Implementaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU BiH – sprovođenje razvojnog planiranja BiH na nivou kantona.

 • 18.12.2012.

  Sporazum o suradnji dva Zavoda

  U prostorijama Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo je 18.12.2012. godine potpisan Sporazum o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za programiranje razvoja i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

 • 13.12.2012.

  Završna radionica Projekta ISR/SSU BiH

  Dana 13. decembra. 2012 godine u Hotelu Bristol u Mostaru održana je završna evaluaciona radionica u sklopu  Projekta Implementacija Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU BiH, kojeg, uz finansijsku podršku ...

 • 12.12.2012.

  Treća radionica harmonizacije strateškog planiranja

  Treći sastanak radne grupe za horizontalnu harmonizaciju strateškog planiranja na nivou kantona Federacije BiH, na kojem su učestvovali predstavnici kantonalnog i lokalnog nivoa, kao i predstavnici Direkcije za ekonomsko planiranje, Federalnog ...

 • 07.12.2012.

  Implementacija strategija razvoja u kantonima

  U prvoj polovini decembra ove godine održane su četiri radionice u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine o provođenju razvojnog planiranja u kantonima, na kojima je napravljen pregled stanja u izradi akcionih planova i njihovog uvezivanja ...

 • 30.11.2012.

  Uvezivanje akcionih i budžetskih planova

  Projekat "Implementacija strategije razvoja Bosne i Hercevine i Strategije socijalnog uključivanja - ISR/SSU BiH, koji se u BiH uspješno realizuje već godinu dana, u fazi je operativnog planiranja, monitoringa i izvještavanja na nivou ...

 • 05.11.2012.

  Studijska posjeta Švicarskoj

  U sklopu projekta ISR/SSU BiH pored redovnih treniniga, radionica i obuka za učesnike projekta organizirana je studijska posjeta Švicarskoj u periodu od 28.10. do 02.11.2012. godine,  kako bi se stekla praktična znanja a tiču se provedbi ...

 • 12.10.2012.

  Druga radionica harmonizacije strateškog planiranja

  U organizaciji UNDP tj. Projekta lokalnog integisanog razvoja(ILDP)  i Federalnog zavoda za programiranje razvoja dana 12.oktobra 2012 godine, u Zenici,  održana je druga po redu radionica sa predstavnicima  svih kantona u FBiH ...

 • 10.10.2012.

  Makroekonomska kretanja

  U okviru Projekta „Implementacija Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU BiH“ predstavnici FZZPR i Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo su 10. i 11. oktobra upoznati sa iskustvima praćenja makroekonomskih ...

 • 08.10.2012.

  Na iskustvima UMAR-a i vlastitim znanjima

  U okviru Projekta „Implementacija Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja – ISR/SSU BiH“, kojeg finansira Švicarska razvojna agencija, za uposlenike Federalnog zavoda za programiranje razvoja u prvoj polovini oktobra ...

 • 04.10.2012.

  Strateško planiranje i javne investicije

  Koji su, u okviru implementacije Strategije razvoja BiH i Strategije socijalnog uključivanja, i kakvi principi izrade programa javnih investuicija, odnosno koji su pravni normativi za uspostavu koordinacionog mehanizma za upravljanje i koordinaciju ...

 • 26.09.2012.

  „Put ka oporavku – odgovor na krizu“

  U Sarajevu je, 24. septembra 2012. godine održana konferencija „Put ka oporavku – odgovor na krizu“. Organizator skupa je bio Centar za politike i upravljanje (CPU), a učesnici brojni resorni djelatnici iz oblasti energetike, saobraćaja, ...

 • 18.09.2012.

  Aplikacije za EU grant fondove

  Za uposlenike Federalnog zavoda za programiranje razvoja sredinom septembra je organizovana prezentacija aplikacije za EU grant fondove, koja se izvodi u sastavu Projekta razvoja ljudskih resursa (Human Resourse Developmen HRD), kojeg finansira ...

 • 17.07.2012.

  Harmonizacija strateškog planiranja na nivou kantona u FBiH

  Prvi sastanak Radne grupe za harmonizaciju strateškog planiranja na nivou kantona u FBiH održao se  17. Jula. 2012 godine, na inicijativu UNDP i Federalnog zavoda za programiranje razvoja, u Sarajevu je održan sastanak  u sklopu ...

 • 04.07.2012.

  „Upravljanje učinkom i procjenama“

  U Sarajevu je 2. i 3. jula ,uz pomoć Austrijske razvojne agencije (ADA) , za sve uposlenike Federalnog zavoda za programiranje  razvoja održana radionica „Upravljanje učinkom i procjenama“, a predavanja i praktične vježbe na radionici ...

 • 28.06.2012.

  Održana obuka korištenja DevInfo softvera

  U sklopu promocije korištenja DevInfo softvera  vladinim institucijama i ostalim korisnicima u BiH, u prostorijama Federalnog zavoda za programiranje razvoja od 19. do 21. juna 2012. godine održan je korisnički i od 25. do 28. juna, ...

 • 13.06.2012.

  Održan prvi ciklus radionica u kantonima

  U nastavku aktivnosti na implementaciji Strategije razvoja i Strategije socijalnog uključivanja BiH (ISR/SSU BiH), FZZPR, kao koordinator projekta, do polovine juna 2012. godine organizovao je radionice za implementacione jedinice u Sarajevskom, ...

 • 25.04.2012.

  Radionice u sklopu projekta ISR/SSU BiH

  U radu seminara učestvovali su predstavnici jedinice za implementaciju – članovi Tima za  monitoring i evaluaciju Kantona, kao i jedan broj predstavnika nadležnh  ministarstava ovog kantona.

 • 02.03.2012.

  Poreska reforma u funkciji investicija i zapošljavanja

  Riječ je o dokumentu kojim bi se pokrenula sveobuhvatna poreska reforma u Bosni i Hercegovini, s ciljem značajnijeg smanjenja direktnog oporezivanja rada, povećanjem oporezivanja potrošnje i drugih vidova poreza koji ne opterećuju privredu.

 • 13.07.2011.

  Završna konferencija ILDP-a

  ILDP je potaknuo i niz promjena na lokalnom nivou kroz implementaciju projekata u oblasti ekonomskog i društvenog razvoja i zaštite okoliša u 23 partnerske općine u BiH.

 • 24.05.2011.

  Završna ceremonija SPPD

  UNDP-ov projekat „Jačanje kapaciteta za strateško planiranje i razvoj javnih politika - SPPD“ je uručio državnim službenikama iz 13 državnih i entiteskih ministarstava certifikate za završenu obuku.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više