01.07.2020.

Trenutni presjek strateškog planiranja u Federaciji Bosne i Hercegovine

Predstavnici svih kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i osoblja Projekta integriranog lokalnog razvoja  održali su sastanak na kojem se razgovaralo o strategijama razvoja.

Devet  kantona (samo HNK nije još uvijek pokrenuo proces, ali se očekuje uskoro)  pokrenulo je procese izrade strategija razvoja za period od 2021. do 2027. godine, a podršku tim procesima pruža ILDP, zajednički projekat Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija.

Stanje strateških dokumenata po kantonima je sljedeće:

-              ZDK- formirano je Vijeće za razvoj i urađen je nacrt strategije, 

-              USK - imenovan je Kantonalni odbor za razvoj, formirano Vijeće za razvoj,                         trenutno su u procesu izrade situacione analize,

-              BPK -  imenovan je Kantonalni odbor za razvoj, formirano Vijeće za razvoj,                       trenutno su u procesu izrade situacione analize,

-              K10  - imenovan je Kantonalni odbor za razvoj, trenutno su u procesu izrade                     situacione analize,

-              ZHK -  pokrenut je proces, trenutno se prikupljaju podaci za situacionu analizu.                  Dobra osnova su postojeće strategije ruralnog razvoja i razvoja turizma,

-              KS - pokrenut je proces, trenutno se intenzivno održavaju radionice u cilju                           izrade SWOT analiza po sektorima,

-              SBK- pokrenut je proces, trenutno se radi na prikupljanju podataka za izradu                       situacione analize,

-              PK – pokrenut je proces, u toku je prikupljanje podataka za izradu situacione                       analize i

-              TK - usvojena je odluka o pokretanju procesa izrade strategije razvoja, u toku je                 izrada situacione analize.

Tokom sastanka je razgovarano o procesima izrade strategija, i razmijenila su se iskustva kako bismo do kraja tekuće godine imali urađene kvalitetne strategije razvoja u svim kantonima.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više