Sektor za opće i zajedničke poslove

Sektor za opće i zajedničke poslove, i vođenje projekata obavlja poslove koji se odnose na:

 • sudjelovanje u realizaciji i praćenju postojećih i budućih  projekata Zavoda,
 • izradu općih akata Zavoda, uključujući i njihove izmjene i dopune,
 • izradu strategija, planova i specifičnih obuka ljudskih potencijala u Zavodu,
 • izradu analitičkih, informacijskih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (npr. programa rada i izvješća o radu Zavoda na temelju podataka dobivenih od osnovnih organizacijskih jedinica),
 • izradu prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i završnog računa Zavoda,
 • uspostavu, izradu, vođenje i održavanje personalne evidencije,
 • provedbu potrebnih aktivnosti s Agencijom za državnu službu BiH i Odborom državne službe za žalbe, uz prethodno odobrenje direktora,
 • izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 • poslovi integralnog informatičkog sisitema i informatičke podrške,
 • poslove prijema, zavođenja, razvođenja i otpreme pošte i pohranjivanje istih u bazi podataka,
 • arhiviranje predmeta i akata i pohranjivanje istih u bazi podataka,
 • kurirske poslove,
 • poslove kopiranja i umnožavanja materijala,
 • izradu financijskih planova i završnih računa Zavoda, u okviru programskog proračuna,
 • pripremu podataka za programski proračun,
 • vršenje knjigovodstvenih i blagajničkih poslova,
 • obračun i isplate plaća i naknada,
 • pripremu sjednica stručnog kolegija i staranju o provođenju njegovih zaključaka,
 • staranje o ostvarivanju funkcije javnosti rada Zavoda,
 • organizacione pripreme savjetovanja i drugih sastanaka koje organizuje Zavod.

FBiH u brojevima

Pokazatelj  2018 2017 2016 2015 2014
Stopa nezaposlenosti - anketa 19,2 20,0 25,6  29,1 28,4
Stopa nezaposlenosti - administrativna 39,2 41,5 45,3  46,4 46,9
GDP u mil. KM 21.765 20.540 19.540  18.677 17.813
Inflacija/deflacija u % 1,6
1,7 -1,1 -0,7 -0,7
Stopa rasta industrijske proizvodnje 0,8 6,5 2,6  0,0 -2,2
Prosječna neto plaća u FBiH 889 860 839  830 833
Prirodni priraštaj u FBiH -2.252 -1.865 -1.450  -2.126 -422

Saznaj više